Skip to main content
logo tdk letters theater

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Theater de Kaasfabriek, gevestigd te Wormer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67390978. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Gebruik en verwerking van persoonsgegevens
Wij vragen persoonsgegevens van je indien je:
  • vriend wordt van ons theater
  • kaarten bestelt via ons ticketsysteem
Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
  • voor- en achternaam
  • adres
  • geslacht
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
  • het lidmaatschap te effectueren
  • contact met je op te nemen of te onderhouden (b.v. nieuwsbrief)
  • afwikkeling kaartverkoop (betaling/verzending)
Stichting Theater de Kaasfabriek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Informatie, wijziging en bezwaar
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Theater de Kaasfabriek. Voor correctie of verwijdering kunt u een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., uw verzoek wordt gehonoreerd nadat wij uw identiteit hebben vastgesteld.

Melding autoriteit persoonsgegevens
Stichting Theater de Kaasfabriek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Melding aan de betrokkene
Je wordt van eventuele inbreuk op onze beveiliging (binnen 32 uur) op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijziging privacyverklaring
Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Bij wijzigingen zal het bestuur je tijdig informeren.